Kemik İliği Aspirasyonu

Kemik İliği Aspirasyonu

Kemik İliği Aspirasyonu, ve biyopsisine hakkında genel bilgileri öğreneceğiz, işlemin tekniği ayrı bir yazının konusu olacaktır. Yeni doğanda bütün kemik boşluklarının içleri kan oluşturucu kırmızı ilik ile doludur. Ergenlikten başlayarak kan yapımı eksen kemikleri ve yassı kemiklerde sınırlanır (omurga, pelvis, sternum, kaburgalar, klavikula, skapula, femur ve humerusun üst bölümleri). Doğumda ilik hücreselliği (kırmızı ilik) % 100 civarlarındayken yetişkinlerde bu oran yarıya düşer. Öbür yarı yağ dokusudur (sarı ilik). Yaş ilerledikçe hücresellik daha da azalır.

Endikasyonlar;

Kan hastalığının çoğunda kemik iliğinin incelenmesi, anamnez, fizik muayene, kan sayımı ve çevre kanı, morfolojisin ardından gelen en önemli tanı aracıdır. Sadece tanının konmasında ya da oluşmasından değil, hastalığın evrelenmesi, prognoza ilişkin risklerin saptanması ve tedavinin izlenmesinde de kemik iliği incelemelerine neden duyulur.

Çeşitli kan hastalıkları haricinde, iliğin incelenmesini gerektiren daha birçok endikasyon mevcuttur:

  • Sebebi açıklanamayan splenomegaliler.
  • Lipid depo hastalıkları,
  • Nedeni bulunamayan ateşli hastalık,
  • Amiloidoz şüphesi,
  • İlikte oluşan solid tümör metastazları, çocukluk dönemi tümörleri,
  • İnfeksiyonlar, granülomlu hastalıklar,
  • Allogeneik kök hücre transplantasyonunda, HLA-uyuşur verici olan kişinin iliğinin normal olup olmadığına bakılması.

Kemik iliğini inceleme yöntemleri;

Başlıca iki yöntem olarak uygulanır. Aspirasyon ve iğne biyopsisi. Genel olarak aspirasyon ve iğne biyopsisi ikisi birlikte yapılır. Bazen tek başına aspirasyon yeterlidir. Ayrıca çok nadir olarak, belirli bir kemik bölgesindeki radyolojik lezyonun aydınlatılması için açık cerrahi biyopsi’ ye başvurulur. May Grünwald-Giemsa yöntemi ile boyanmış aspirasyon örneklerinde ilik hücrelerinin morfolojisi saptanır (bkz Kİ aspirasyonu yaymalarının incelenmesi).  Biyopside ise hematopatolog tarafından morfoloji ile, iliğin yapısı, hücre topluluklarının yerleşimi, bağ dokusu artışı, normal veya patolojik lenfoid hücre odakları, metastaz ve granülomlar ortaya konur.  Her iki yöntemin de iyi ve kötü yönleri vardır. Genel olarak bakarsak bu iki yöntem birbirini tamamlar.

Aspirasyon morfolojideki ince hücresel kısımları biyopsiye oranla daha iyi yansıttığı gibi, sitokimyasal  boyamalara,  immünofenotiplemeye olarak da bilinir. Aspirasyonla örnek alınamadığı veya ilik taneciklerini içermeyen ÇK ile karşılaşıldığı zamanlarda biyopsi yapılmalıdır. Böyle bir olayda biyopsi parçasını lama dokundurma yöntemi ile bir ölçüde morfolojiye de ulaşılmış olur.

Biyopsi ilik hücreleri haricinde, iliğin çatısını meydana getiren destekleyici doku, iliği tutan amiloidoz (Kongo kırmızı boyası), metastaz ve  granülom odakları konusunda bilgi sağlar. Bazı olaylarda tek başına aspirasyon yeterli olur. Örneğin KML olgularının tedavisi süresince tekrarlanan sitogenetik  ve moleküler genetik çalışmaları, akut lösemilerde düzelme ve nükslerin izlenmesi, kemik iliğinde demir boyaları gibi. Belki, seyrek de olsa, KML’nin ilk buluntu esnasında eşlik edebilen fibrozu yakalama durumundan biyopsi gerekebilir.

Aspirasyon örneklerinde morfoloji hariçinde, immünofenotipleme, metafaz sitogenetiği, FISH, moleküler genetik, mikrobiyolojik kültür ve boyama ile çeşitli hücre kültürü gibi analizleri yapma durumu mevcuttur. Nitekim her bir analiz için önceden hazırlanmış uygun tüp ve ortamları kullanma koşuluyla.

Aspirasyon örneği (aspirat)

  • Yayma. Havada kurutulur. May Grünwald-Giemsa metanol bulunduğundan önceden tespit edilmesine gerek yoktur. Demir boyası (Prusya mavisi) için de bu yaymalar kullanılır. Dekalsifiye edilmiş doku örneklerinde demir boyanamaz. Yaymalar için gerektiğinde tüplerde EDTA ile karıştırılmış aspirat da kullanılabilir (EDTA’lı mikrotüpler).
Son Güncelleme : 01.12.2018 19:39:31
Kemik İliği Aspirasyonu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kemik İliği Aspirasyonu Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kemik İliği Aspirasyonu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kemik İliği Ödemi Nasıl Tedavi Edilir
Kemik İliği Ödemi Nasıl Tedavi Edilir
Kemik İliği Ödemi Nasıl Tedavi Edilir, Kemik iliği süngerimsi, esnek bir  madde olup kemik içinde yer alır. Kemik iliği ödemi kemiğin içinde sıvı olması durumudur. Yeni kan hücrelerinin üretiminden sorumludur. Bu ödem türü MR sonrası tanımlanır. Kem...
Kemik İliğinin Faydaları
Kemik İliğinin Faydaları
Kemik iliği faydaları, Kasaplarda satılan veya kurbanda kesilen genellikle büyük baş hayvanlarının eklem ve kaval kemiklerinde insan sağlığına son derece faydalı bir nimet bulunmaktadır. kemik iliği. Kemik iliği  kaval kemiklerinin içinde bulunan yağ...
İlik Kanseri
İlik Kanseri
İlik Kanseri, İlik kanseri, kemik iliğinde bulunan kan yapıcı ana kök hücrelerinin genetik yapısının bozulması sonucu kan hücrelerinin üretiminin kontrol dışına çıkması ve vücutta aşırı birikmesidir. Bu nedenle ilik kanseri genellikle kemik iliği kan...
İlik Nedir
İlik Nedir
İlik nedir, alyuvarlar, akyuvarlar, su ve yağdan meydana gelmektedir.  İnsan vücudunda bulunan kemiklerin boşluklarını dolduran oldukça yumuşak bir yapıya sahip ve damardan daha zengin dokudur. İnsan vücudunda oldukça büyük bir öneme sahip olan bu ...
Kemik İliği Kanseri
Kemik İliği Kanseri
Kemik iliği kanseri, tıpta multipl miyelom olarak tanımlanır. Bu kanser türü bir tür beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlar. Ayrıca plazma hücreli kanserlerin en fazla görülenlerinden biridir. Plazma hücreleri vücutta bağışıklık sisteminin...
İlik Nasıl Alınır
İlik Nasıl Alınır
İlik nasıl alınır, lösemi hastalığında genellikle hastalara uygulanan ilaç tedavisinden olumlu yanıt alınamadığında ya da özel durumlarda kemik iliği nakli yapılabilir. Bu tedavide hedef kan hücrelerinin yapımından rol oynayan ana kök hücrelerin sağl...
İlik Çorbası
İlik Çorbası
İlik Çorbası, genel olarak verdiği lezzet ile birlikte bir çok önemli faydaları bulunan ve özellikle kış aylarında mutlak suretle tüketilmesi önerilen çorba çeşitlerimizdendir. İlik çorbasının diğer çorbalardan ayıran en büyük özelliği hayvanların öz...
Kemik İliği Testi
Kemik İliği Testi
Kemik İliği Testi, Kemik iliği, kan hücrelerinin beyaz küre ve kan pulcukları üreten organdır. Kemik iliği kemiğin orta kısmında bulunan süngerimsi bir dokudur. Kemik iliğinde doğrudan kan hücrelerini oluşturan ana hücreler vardır. Kemik iliği  biyop...
İlik Nakli Ameliyatı
İlik Nakli Ameliyatı
İlik nakli ameliyatı, kan kök hücre nakli olarak bilinen bir işlemdir. Aslında bu bir ameliyat değildir. Hastanın kendi kök hücreleri ile ya da kardeşinin kök hücreleriyle gerçekleştirilir. Buna uzman doktorların yer aldığı Transplant Konseyi karar v...
Kırmızı Kemik İliği
Kırmızı Kemik İliği
Kırmızı kemik iliği, vücudun kan ihtiyacını karşılayan ilik türüdür. Vücudumuzda iki tür ilik vardır. Bunlardan biri sarı kemik iliğidir. Uzun kemiğin ortasında bulunur. İkinci olarak da kırmızı kemik iliğidir. Bu yoğun olarak yağ, su ve kan damarlar...
Fokal Kemik İliği Ödemi
Fokal Kemik İliği Ödemi
Fokal Kemik İliği Ödemi, Kemik iliği ödemi basit bir şekilde kemiğin içinde sıvı olması halidir. Uzun bir koşmadan sonra nasıl kaslarımız ağrır veya eklemlerimiz yıpranır ise bu şekilde kemiklerimiz de zarar görebilir. Fokal Kemik İliği Ödemi ...
Diz Kemik İliği Ödemi Tedavisi
Diz Kemik İliği Ödemi Tedavisi
Diz Kemik İliği Ödemi Tedavisi, Diz kemik iliği ödemini basitçe açıklamak gerekirse kemiğin içerisinde sıvı bulunması olayıdır. Uzun bir koşu ve egzersiz sonrası kaslarımız ağrımaktadır veyahut eklemlerimiz yıpranmaktadır. Aynı şekilde bu nedenle...

 

Kemik İliği Ödemi Nasıl Tedavi Edilir
Kemik İliğinin Faydaları
İlik Kanseri
İlik Nedir
Kemik İliği Kanseri
İlik Nasıl Alınır
İlik Çorbası
Kemik İliği Testi
İlik Nakli Ameliyatı
Kırmızı Kemik İliği
Fokal Kemik İliği Ödemi
Diz Kemik İliği Ödemi Tedavisi
İlik
Sığır İliği
Kemik İliği Ödemi
Kemik İliği
İlik Nakli
Sarı Kemik İliği
Dizde Kemik İliği Ödemi
İlik Naklinden Sonra
Kemik İliği Biyopsisi
Omur İlik
Kemik İliği Aspirasyonu
Kemik İliği Nakli
İlik Donörü
Sarı İlik
Kemik İliği Bağışı
İlik Bağışı
Kemik İliği Transplantasyonu
Popüler İçerik
İlik
İlik
İlik, kemikler arası boşlukları dolduran yumuşak damardan zengin yapıya, dokuya denir. İlik içinde su, yap, alyuvar ve akyuvarları bulundurur.  Bazı k...
Sığır İliği
Sığır İliği
Sığır İliği, Sığır iliği, bir çok faydası olan ve toplum olarak kıymeti bilinmeyen ve hatta çöpe atılan bir hayvanın ilikli olan kemikli kısmıdır. Sığ...
Kemik İliği Ödemi
Kemik İliği Ödemi
Kemik iliği ödemi, MR sonrasında tanımlanan bir vaziyettir. Kemik dokusu içerisinde sıvı birikmesi, ödem oluştuğu manasını taşımaktadır. Tümörlerden, ...
Kemik İliği
Kemik İliği
Kemik iliği, büyük kemiklerin ortasında bulunun, süngerimsi yumuşak dokudur. Tıp dili latincede adı medulla ossea olarak bilinir. İçinde hayatımız boy...
İlik Nakli
İlik Nakli
İlik nakli, iliği ve kanı üreten kök hücrenin hasta olan bir kişiye aktarılmasına ilik nakli demekteyiz.